wp281a760d_0f.jpg
wp96632ba2_0f.jpg
wpe1dbc5bf.png
wp3ab80587.png
wp7419c54d_0f.jpg
wp7e54a572_0f.jpg
wpa4ee83e0.png
wpc2b3087d.png
wp1d3320de.png
wp184f27b3_0f.jpg
wpc4dfa6b8.png
wpc4dfa6b8.png
wpaab78476.png
wp30b2cddd.png
wp6c35b996_0f.jpg
wp0ad9d4e2.png
wpff1346ed.png
wp8125856b_0f.jpg

Panorama van Delden rond 1900.

Gradus en Johanna
Als Gradus 20 is gaat hij (op 7 mei 1872) het leger in. Pas na 5 jaar zit zijn diensttijd er op. Een maand later, op 8 juni 1877 trouwt de dan 25 jarige Gradus met de 26 jarige uit Delden afkomstige Hendrika Ros. Hendrika sterft op het kraambed van hun eerste kind Joannes op 6 juni 1879. Een dag later sterft de 7 dagen oude Joannes. Nog geen half jaar later op 19 november 1879 trouwt Gradus met de 21 jarige Johanna Maria Bruins. De vader van Johanna, Johannes Bruins is ook barbier in Stad Delden. Johanna en Gradus krijgen zeven kinderen. Het merendeel van de kinderen blijft in Delden wonen. Jan wordt net als zijn vader brievenbesteller in Raalte, Gerard wordt onderwijzer in Amersfoort, Hein postconducteur in Delden en Frans wordt vormer bij Machinefabriek Stork in Hengelo. Truus trouwt met de Deldense schilder Johan Völkers.
Lees hier meer over Frans.

Gradus krijgt in augustus 1911 een koninklijke onderscheiding. Waarom hij deze krijgt is niet bekend.

Johanna Maria Bruins overlijdt op 53 jarige leeftijd op 7 december 1911 in Delden. Gradus leeft nog 19 jaar als weduwnaar in Delden en overlijdt op 6 april 1930 op 78 jarige leeftijd.

 

Brievenbestellers ergens in Nederland rond de eeuwwisseling.

wp00000000.png

Brievenbesteller
Postboden (=bodelopers) zorgden vooral voor het transport van de brievenzakken naar de kantoren of de plaatsen vanwaar verder vervoer geregeld was. Brievenbestellers bestelden de brieven bij de mensen thuis. Toch was de praktijk vaak anders dan het principe. Zeker op het platteland zorgde de postbode ook regelmatig voor het bestellen van de brieven. Het ambt van postbode of brievenbesteller was een gewilde betrekking. Afwisselend werk, een zekere vrijheid, en een uniform dat enige status gaf. Een eerzaam vak ook, een postbode stond voor betrouwbaarheid en bovendien kwam een postbode overal. Talrijk zijn de verhalen over bodes die behalve de brieven ook de doktersrecepten en andere bestellingen uit de grote stad meenamen, geld naar de bank brachten, of hielpen bij het invullen van ingewikkelde formulieren.
 

De Baakes
Gradus Johannes Baake wordt geboren op 1 maart 1852 als zoon van de Deldense barbier Johannes Baake en Hermina Kamphuis. De Baakes wonen zover terug te vinden is in de registers al sinds begin 1700 in Delden.
Als Gradus 6 jaar is sterft zijn 1 maand oude broertje Johannes en een maand daarna overlijdt zijn moeder Hermina.
 
Gradus gaat aan het werk als brieven- en telegrambesteller.
 

wp89f9d31f.jpg
wp16adabad.jpg
wpb75c024b_0f.jpg
wpd0c8d61e_0f.jpg

Postzegels uit 1896 en 1902 met een poststempel uit Delden die op poststukken zaten die wellicht door Gradus opgehaald of bezorgd zijn.

wp9c551f53_0f.jpg

Johanna Bruins (1858-1911)

Het postkantoor van Delden. Dit postkantoor verving in 1911 het oude postkantoor.

wp0fdde71f.png

© Maarten Visschedijk 2012    terug naar

 

wpe08a6ed2_0f.jpg
wp7bbc461c_0f.jpg

Gradus Johannes Baake (1852-1930) met zijn zes kinderen, zomer 1915.
Staand v.l.n.r. Johan Herman Martinus (Jan) 1881-, Hermannes Johannes (Herman) 1886-, Bernardus Franciscus (Frans) (1892-1974)
Zittend v.l.n.r. Hendrik Johan (Hein) 1894- Gradus Johannes (1852-1930), Gerhard Henricus (Gerard) 1884-, Geertruida Hermina Jansje (Truus) 1899-

 

wp9f52f60f.jpg

Het personeel van het postkantoor van Delden in 1911. Gradus Baake is de vierde persoon van rechts met embleem op de borst.

wp16ae9b4d_0f.jpg
wp1cec4833.jpg

Certificaat van militie van Gradus Baake. Elke man die in het huwelijk wilde treden, diende een verklaring te vragen aan de Commissaris van de Koning(in), waaruit bleek dat hij ingeschreven stond in de registers van de Nationale Militie.