wpba57da2c.png
wp79072da5_0f.jpg
wp608b5885.png
wp0284364e_0f.jpg
wp51b37db4.png
wp9d4dd3b5.png
wp0541302f.png
wp455ce8a6.png
wp20d9e51c_0f.jpg

De Langestraat te Delden
door de jaren heen...

wp279e3d46_0f.jpg

Op bovenstaande datum wordt voor het Stadsgericht Delden een “Kinderscheijdinge en erfuijting” opgemaakt en op 1 september geaccordeert tussen de “de aenstaande eheluijden de jonkman Jan Visschedijk en Elisabeth Schoppen, weduwe van wijlen Henderikus Tuetelink.” Uit de uitvoerige akte blijkt, dat de weduwe twee onmondige kinderen uit haar eerste huwelijk meebrengt in het aanstaande huwelijk. Als getuigen zijn hierbij ondermeer aanwezig de stiefvader van Jan (Barent Agterbos?) en de moeder van Jan (Mina Egberts). Eveneens zijn aanwezig oom Derk Egberts en een zekere Hermen Visschediek, waarschijnlijk een broer van Jan. Een later gedateerde akte van notoriteit of bekendheid bevestigt nog eens dat Jan uit Zuid Berghuizen afkomstig is.

Omtrent de geboortedatum van Jan is er enige onzekerheid. Bij zijn overlijden op 17 december 1813 wordt beweerd dat hij 70 jaren oud is en dus geboren moet zijn omstreeks 1743. In het “Registre Civique” opgemaakt in 1811 wordt vermeld: Beroep bleker en geboren op 15 juni 1740.

Het doopboek van Oldenzaal geeft niet de oplossing, en pas in 1750 vinden we in het trouwboek een huwelijkssluiting tussen Gerrit Visschedijk en Willemina Egberink. Is Egberts misschien identiek aan Egberink? Aangezien nog niet alle mogelijke bronnen onderzocht zijn, kan nader onderzoek misschien opheldering geven.


Het testament van Jan
 

Op 27 juli 1811, enkele jaren voor zijn overlijden, laten Jan en zijn vrouw Elisabeth hun testament opmaken ten overstaan van notaris Greve te Delden. In dit testament is sprake van drie zoons, namelijk Gerrit Jan, die wat extra geld krijgt, Gradus aan wie uitsluitend een legitiem portie wordt toebedeeld, en tenslotte Berent, aan wie de gehele inboedel van de blekerij wordt toebedacht. Zowel Jan als zijn vrouw konden hun handtekening zetten.

Blijkbaar is zoon Gerrit Jan de oudste, want hij wordt al genoemd in 1795 als zegsman bij de volkstelling. Op dat moment woonden er in het blekershuis 9 personen.
 

 

 

 

 

 

 

 

Burgerschap der Stad Delden
 

“Wij, burgemeesteren der Stad Delden, certificeeren kragt deses, dat persoonlijk voor ons gecompareert en erscheenen is Jan Visschedijk en heeft de burgerschap voor hem en sijne kinderen gewonnen met 35 gulden en negen gulden schrijfgeld en een leeren emmer.

Het schrijfgeld voort betaald en het overige binnen een jaar. En heeft den eedt in forma afgelegt. Delden, den 11 Junij 1808.

In fidem O(tto) Meijling, secret(aris).

1809 den 29 van zomermaand op ‘t stadhuijs voldaan.

Ter ord(onnatie), O. Meijling secret.”

 

wpa3c5dc38_0f.jpg
wp7165696e.jpg

Delden, door H. Van der Worp